ΕΔΕΕ digital

Το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ Digital) δημιουργήθηκε από την ΕΔΕΕ για να ασχοληθεί συστηματικά με την Ψηφιακή Επικοινωνία στη χώρα μας και με σκοπό τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του digital και interactive marketing στην ελληνική αγορά.

Στόχοι του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας Ελλάδος είναι η θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου ψηφιακής επικοινωνίας, η ανάπτυξή του, η εκπαίδευση των φορέων και του κοινού, η προάσπιση των θεσμικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών, η διενέργεια ερευνών και εν γένει κάθε δραστηριότητα που στοχεύει στην εκπλήρωση των σκοπών του κλάδου.

Θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΔΕΕ και υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ενώ δεν αποτελεί αυτόνομο Τομέα της ΕΔΕΕ. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συμβουλίου απαρτίζεται από εκπροσώπους που προέρχονται και από τους τέσσερις Τομείς της Ένωσης (Διαφήμιση, Media Specialists, Δημόσιες Σχέσεις,Promotional & 1-1 Marketing).